Här på anslagstavlan informerar styrelsen om aktuella händelser

info från styrelsen 2024-01-30

Status med byte av värmeväxlare. Det som kvarstår i detta projekt är överlämning och genomgång med styrelsen.

Arbetet med renovering av balkonger i hus 6 och 4 startar efter påsk och kommer att vara klart siste juni. tidsplan kommer.

Målning av järnkonstruktion i taket på det övre garaget ligger i underhållsplanen för 2024. Datum för målning kommer.

 

Info från styrelsen 2023-10-11

Arbetet med byte av värmeväxlare, utrustning i undercentralerna, fastighets automation samt installation av fibernätverk pågår och är planerat klart i vecka 44. styrelsen kommer att kalla medlemmarna till ett informationsmöte på VB skola angående renovering av balkongerna . Anslag på portarna kommer att sättas upp med datum och tid. Vid renovering av lägenheter ska det boende komma in med en ansökan till styrelsen. Bifoga ritning och beskrivning över ev. ändringar. Styrelsen kräver att arbete med VVS och EL utförs av auktoriserat företag. Namn på företaget som ska anlitas anges i ansökan. Först efter skriftligt godkännande av styrelsen får arbetet påbörjas.

 info 2023-09-28

Vid besiktning av balkongerna upptäcktes ett flertal skador, dessa kommer att åtgärdas, inga skador är akuta. Styrelsen tog beslut att hus 6 och 4 ska balkongerna lagas till våren maj/juni 2024. Det är endast dessa två som kommer att lagas under 2024. När dessa är gjorda kommer styrelsen ta beslut om hur vi går vidare med resterande hus.

För att hålla kostnaden nere vid hus 4 görs stenläggning och asfaltering samtidigt, vilket medför att återställning görs våren 2024.

Arbetet med byte av värmeväxlare, utrustning i undercentralerna, fastighets automation och installation av fiber nätverk pågår   
 Äldre information
OBS ! Vid  akuta fel t.e.x en huvudsäkring har löst ut i elrummet skall någon i styrelsen i första hand  kontaktas , telnr till samtliga styrelsemedlemmar finns på anslagstavlan i trapphusen.

  Om ni vill se hur mycket solcellerna genererar så går ni in på sidan www.sunnyportal.com  inloggnings namnet är volonteren@hotmail.com och lösenordet Volontaren7b?