Anslagstavla

Här på anslagstavlan informerar styrelsen om aktuella händelser

 

  Info från styrelsen 2021-09-27                                             

                

Den årliga takbesiktningen är gjord av Tak o Tak, det fanns några anmärkningar och de har åtgärdats.                                                                     Det som ska göras nu är att sätta upp tak säkerhet på sophusen och garaget.                                                                                                                                             

 Det har varit stopp i avfalls rören i flera hus och spolbilen har fått anlitas. De har funnit tvättservetter som spolats ner i toaletten, där får endas toapapper spolas ner.

 

Tänk på att aldrig parkera framför våra bommar, där ska ambulanser och brandbilar kunna komma in.

 

I soprummens kärl för organiskt avfall skall alltid de påsar   som tillhandahålls inne i soprummet användas. Man får inte kasta andra påsar tex papperspåsar eller plastpåsar. Ej heller tömma matavfall rakt ner i kärlet utan en påse.

 

  Info från styrelsen 2021-08-23                                

        

Lagning och bättring av källartrappor och garagenedfarten är i slutfasen. Arbetet har dragit ut på tiden pga att det är väderberoende men planeras vara klart i höst. Det är PB bygg som gör arbetet.

Ett första utkast till nya cykelrum har inkommit från Arkitektbyrån Karin Pettersson.

Arbetet med tätning och isolering av källargrunder fortsätter i höst.

Byte av fasadplåtar avvaktas, detta pga att föreningen har stora andra arbeten som skall göras i höst.

                                                                            

 Info från styrelsen 2021-06-28

Färgen på fasadplåtarna håller på att lossna. Det går inte att måla dem fler gånger. Hanibal vår förvaltare håller på att ta fram underlag för att byta plåtarna.

Styrelsen och personal från Arkitektbyrån Karin Persson har varit runt i förening för att se var det är möjligt att bygga cykelhus.

Ang. soprummen så kostar det 400 kr när ett lock på kärlet inte går att stängas på restsopkärlen, förra veckan var det 4 kärl som inte gick att stängas, kostnaden för plast i matsopkärlen är 40 kr för varje påse som NSR måste plocka bort. Dessa kostnader drabbar alla i föreningen med påföljd att bostadsavgiften kanske måste höjas.                                                                                          

2021-05-24

 Flera fasader på våra hus är nu kontrollerade, det fanns inget att anmärka på. Styrelsen kommer i nuläget inte gå vidare med detta.

Till hösten kommer styrelsen påbörja arbetet med cykelrum ovan mark.

Nu höjer NSR avgiften för sopor detta innebär att alla måste sortera sina sopor!!  I restsoporna kan vi se att flera påsar är kastade med allt möjligt som går att sorteras och inte ska vara i restsops kärlen.

Anmäl omedelbart uppkomna skador eller fel inom lägenhet och fastighet till Bredablick felanmälan tfn. 0101775900 måndag-fredag kl. 8.30-16.00.

Vid akuta fel på annan tid ska man i första hand vända sig till någon i styrelsen. Namn och tel.nr finns på anslagstavlan i entréerna.

 

                                                           

2021-04-18

Protokollet från poströstningen finns här på hemsidan under  protokoll. 

Föreningen har fått många besiktnings anmärkningar från MSB på våra skyddsrum. Arbete pågår för att rätta till anmärkningarna, ombesiktning skall göras den 15/9.

Isolering och tätning av källargrunden i hus 3 och 4 är klart sånär  som att nya stenplattor skall läggas in mot grunden. Samma åtgärder skall göras vid hus 1,2,5,7,9 och 11. Arbetet kommer att starta till hösten.

Utredningen av ev. otäta fasader pågår, flera lägenheter är kontrollerade, ytterligare 3 st lägenheter skall kontrolleras. Mer info kommer när allt är klart.

Det fungerar fortfarande inte i våra soprum, bla. har under de senaste veckorna satts in en stor matta och tokställ på golvet i soprummet på udda sidan. Det står tydligt på väggarna i rummet att det inte är tillåtet att sätta något på golven. Vi har kameror i rummen och har möjlighet att se vem det är som inte följer reglerna

 

Äldre information

   2020-09-23

Bostadsrättsinnehavare får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten tex. byta ut köksinredningen, riva väggar eller göra badrumsrenovering, utan att först inhämta styrelsens godkännande. Anhållande om detta ska göras skriftligt eller per telefon till någon i styrelsen. Styrelsens telefonnummer finns på tavlan i trapphuset.             I två lägenheter där köket bytts ut har avloppsrören kopplats på gammalt rör som är kvar efter stambytet, detta har inneburet att det blivit läckage i egen och andras lägenheter samt i källare.

Styrelsen uppmanar åter igen alla boende att sortera sina sopor. Är det felsorterats, tex. plast i matkärlen, locken på restsopkärlen inte går att stänga eller att stora kartonger inte vikts ihop, kostar det extra för tömningen detta drabbar oss alla.                                                                          

Bilar som parkeras på P-platserna skall vara rullande bilar dvs. det går inte att parkera sin bil och låta den vara stillastående en längre tid på samma plats,  om  man i behov av detta ta då kontakt med styrelsen.

   2018-12-03

Emelie Didriksson från Bredablick tel: 040- 61 81 509  har hand om uthyrningar och taggar.       

Vi  har vid flera tillfälle fått anlita spolbilen då det varit stopp i de boendes avlopp. Styrelsen uppmanar alla inte hälla ut olja och fett i  sina vaskar.                                                

Porttelefonerna kommer att vara avstängda alla nätter mellan kl. 22.00 och kl. 06.00.  De besökare som behöver komma in under den tiden hänvisas till att använda sin egen mobil telefon.

                                  

Det är inte tillåtet att  använda kolgrill på balkonger eller uteplatser. Vill man grilla på dessa platser är det ok att använda elgrill. I övrigt hänvisas till de grillplatser som finns i föreningen.

 

Inbjudan till canasta ! Det finns idag en grupp boende som spelar canasta varje tisdags kväll kl. 18.30 i styrelselokalen i gaveln hus 2c.   Är någon intresserad av att vara med är ni välkomna. Har man aldrig spelat canasta så lär man sig det på en kväll.                                                         Ring Anki Sjöstrand om ni har någon fråga, tel: 070 2505139     

Kollektivt Bredband med Tele2, som gäller från och med       2018-01-01. Kontakta Tele2 ang. inkoppling, frågor etc. på tfn.nr 90333.

                                                                                                          

  Mailadress till föreningen ! 

Mail till föreningen skall skickas till ordförande Lars Malmqvist               adress: lars.malmqvist12@gmail.com

Styrelsen uppmanar återigen alla boende att sortera sina sopor!     

NSR   dubblar avgiften för de sopkärl där locket inte går att stänga.   Tänk på miljön !                                                          

 Om ni är i behov att byta ut era springventiler ovanför fönsterna   finns de att köpa hos Bredablick och kostar 175 kr st.

OBS ! Vid  akuta fel t.e.x en huvudsäkring har löst ut i elrummet skall någon i styrelsen i första hand  kontaktas , telnr till samtliga styrelsemedlemmar finns på anslagstavlan i trapphusen.

                                                                                                                                                                     

Om man slarvat bort sina P- tillstånd och behöver beställa nya kostar de 300 kr per styck.

Det är absolut förbjudet att sätta sopor, möbler eller restavfall på golvet i soprummet. Det som inte går att sortera skall man själv transportera till återvinningscentralen.                                                                    Vi har kameraövervakning i soprummen, om vi inte kan identifiera vem som sätter sopor på golvet, kan styrelsen gå in i taggsystemet för soprumsdörren och se vem som har öppnat dörren på exakt den tid då soporna ställdes.                                                                                                      Det kostar föreningen extra varje gång sådana sopor skall städas undan och transporteras till återvinningscentralen, i fortsättningen kommer vi att debitera 500-: för överträdelsen.                                                För allas trivsel och ekonomi, var vänlig respektera reglerna

 

Medlemmar som säljer sina lägenheter uppmanas att se till att skyltar som satts upp i området rörande försäljningen plockas bort när affären är avslutad.

 

Ovan kan ni se filmen om solcellerna.

Om ni vill se hur mycket solcellerna genererar så går ni till sidan www.sunnyportal.com inloggningsnamnet är volonteren@hotmail.com och lösenordet zuyavame.

Glöm inte att logga ut när ni tittat klart.

  • Det är inte tillåtet att köra in på gårdarna med fordon tyngre än 3,5 ton. Tänk på detta vid flytt eller transport, det förstör beläggningen. Det är inte tillåtet att lämna möbler mm i allmänna  utrymmen, var och en får själv ombesörja transport till återvinningen.
  • Tvättstugorna är endast till för medlemmarna och deras tvätt
  • Öppna aldrig dörren för okända personer! En äldre person i området har blivit bestulen av en person som utgav sig vara hantverkare
  • Den som vill undvika att ha parabolantenn kan använda 4G trådlös TV, data och telefoni
  • Glöm inte att säga upp parkerings-/garageplats vid försäljning
  • Önskar ni få med något på hemsidan – skicka ett mail till styrelsen