Anslagstavla

Här på anslagstavlan informerar styrelsen om aktuella händelser 

2019-10-14

Föreningen har ny fastighetsskötare, hans namn är Miroslav Aleksic, kallas Leka. Han är anställd av Breda Blick och har arbetat hos dem i tre år.

 

2019-09-09

Renovering skall anmälas till styrelsen om man skall göra en större renovering i sin lägenhet t.e.x. byta ut köket eller ta bort en vägg. Lägg en skrivelse om vad ni tänker göra i styrelsens brevlåda, denna finns på gaveln av hus 2 C eller skicka ett mail till styrelsens ordförande.                                                                                                                              Visa  hänsyn till era grannar när ni ska renovera er lägenhet.                    Undvik att göra störande renoveringar på söndagar och helgdagar      och aldrig efter kl. 19.00, gäller samtliga dagar.

Bilar som parkeras på P-platserna skall vara rullande bilar dvs. det går inte att parkera sin bil och låta den vara stillastående en längre tid på samma plats,  om  man i behov av detta ta då kontakt med styrelsen.

2019-06-27

 Tiden för plantering av perenner och ny jord  jord i cemntringarna   är  framflyttad till hösten, detta pga torkan. Föreningen har inte resurser  till att vattna varje dag.

Tvätthallen i varmgaraget är avstängd tillsvidare. Detta pga. att det missköts. Bilar har släpps ner eller tagg har lånats ut till obehöriga så de har kunnat tvätta sin bil/bilar där.

2019-04-25

Tvättpassen i tvättstugorna är utökat från 4 ggr till 5 ggr i månaden.   

 2018-12-03

Emelie Didriksson från Bredablick tel: 040- 61 81 509  har hand om uthyrningar och taggar.       

2018-10-31

Vi  har vid flera tillfälle fått anlita spolbilen då det varit stopp i de boendes avlopp. Styrelsen uppmanar alla inte hälla ut olja och fett i  sina vaskar.                                                

2018-09-26

Porttelefonerna kommer att vara avstängda alla nätter mellan kl. 22.00 och kl. 06.00.  De besökare som behöver komma in under den tiden hänvisas till att använda sin egen mobil telefon.

                                               

Äldre information

Det är inte tillåtet att  använda kolgrill på balkonger eller uteplatser. Vill man grilla på dessa platser är det ok att använda elgrill. I övrigt hänvisas till de grillplatser som finns i föreningen.

På grund av att finns många råttor i vårt bostadsområde kommer det att sättas ut fällor. Det finns inget gift i fällorna och de kommer att skötas av Anticimex.                                                                                                       Glöm inte att stänga dörrarna efter er till källare och soprum!!

Inbjudan till canasta ! Det finns idag en grupp boende som spelar canasta varje tisdags kväll kl. 18.30 i styrelselokalen i gaveln hus 2c.   Är någon intresserad av att vara med är ni välkomna. Har man aldrig spelat canasta så lär man sig det på en kväll.                                                         Ring Anki Sjöstrand om ni har någon fråga, tel: 070 2505139     

Kollektivt Bredband med ComHem , som gäller från och med            2018-01-01. Kontakta ComHem ang. inkoppling, frågor etc. på tfn.nr 0775-171720, Kundservice eller använd länken  “comhem.se/gruppavtal”.

                                                                                                          

  Mailadress till föreningen !

Mail till föreningen skall skickas till ordförande Lars Malmqvist               adress: lars.malmqvist12@gmail.com

Styrelsen uppmanar återigen alla boende att sortera sina sopor!          NSR   dubblar avgiften för de sopkärl där locket inte går att stänga.   Tänk på miljön !

Den som avflyttar från föreningen skall låta de gula besöksparkerings tillstånden ligga kvar i lägenheten.                                                                  

 Om ni är i behov att byta ut era springventiler ovanför fönsterna har föreningen köpt hem sådana. De finns att köpa hos fastighetsskötaren och kostar 175 kr st.

OBS ! Vid  akuta fel t.e.x en huvudsäkring har löst ut i elrummet skall någon i styrelsen i första hand  kontaktas , telnr till samtliga styrelsemedlemmar finns på anslagstavlan i trapphusen.

Det är inte tillåtet att låna ut sitt  parkeringstillstånd till någon utomstående. 

Sista tvättpasset i tvättrum 1 är utökat med en timme till kl.21.00      i alla tvättstugor.                                                                                                                                                                                       

Om man slarvat bort sina P- tillstånd och  besökstillstånd (gula) och behöver beställa nya kostar de 300 kr per styck.

Det är absolut förbjudet att sätta sopor, möbler eller restavfall på golvet i soprummet. Det som inte går att sortera skall man själv transportera till återvinningscentralen.                                                                    Vi har kameraövervakning i soprummen, om vi inte kan identifiera vem som sätter sopor på golvet, kan styrelsen gå in i taggsystemet för soprumsdörren och se vem som har öppnat dörren på exakt den tid då soporna ställdes.                                                                                                      Det kostar föreningen extra varje gång sådana sopor skall städas undan och transporteras till återvinningscentralen, i fortsättningen kommer vi att debitera 500-: för överträdelsen.                                                För allas trivsel och ekonomi, var vänlig respektera reglerna

OBS! De gula gästparkeringstillstånden gäller bara på uppmärkta gästparkeringsplatser och bara för gäster.

 Medlemmar som har sin bil i varmgaraget uppmanas att inte låna ut sin tagg/plastbricka till andra som vill tvätta sina bilar där.

Medlemmar som säljer sina lägenheter uppmanas att se till att skyltar som satts upp i området rörande försäljningen plockas bort när affären är avslutad.

 

Ovan kan ni se filmen om solcellerna.

Om ni vill se hur mycket solcellerna genererar så går ni till sidan www.sunnyportal.com inloggningsnamnet är volonteren@hotmail.com och lösenordet zuyavame.

Glöm inte att logga ut när ni tittat klart.

  • Det är inte tillåtet att köra in på gårdarna med fordon tyngre än 3,5 ton. Tänk på detta vid flytt eller transport, det förstör beläggningen. Undvik även parkering av skåpbilar på gästparkeringen efter arbetstidens utgång, platserna är begränsade och besökare måste ha tillgång till parkeringsplats.
  • Det är inte tillåtet att lämna möbler mm i allmänna  var och en får själv ombesörja transport till återvinningen.
  • Tvättstugorna är endast till för medlemmarna och deras tvätt
  • Öppna aldrig dörren för okända personer! En äldre person i området har blivit bestulen av en person som utgav sig vara hantverkare
  • Den som vill undvika att ha parabolantenn kan använda 4G trådlös TV, data och telefoni
  • Glöm inte att säga upp parkerings-/garageplats vid försäljning
  • Önskar ni få med något på hemsidan – skicka ett mail till styrelsen