Anslagstavla

Här på anslagstavlan informerar styrelsen om aktuella händelser

2020-09-23

Bostadsrättsinnehavare får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten tex. byta ut köksinredningen, riva väggar eller göra badrumsrenovering, utan att först inhämta styrelsens godkännande. Anhållande om detta ska göras skriftligt eller per telefon till någon i styrelsen. Styrelsens telefonnummer finns på tavlan i trapphuset.             I två lägenheter där köket bytts ut har avloppsrören kopplats på gammalt rör som är kvar efter stambytet, detta har inneburet att det blivit läckage i egen och andras lägenheter samt i källare.

Ang. Utemiljön                                                                                                               som ni säkert märkt håller vi på med att förnya utemiljön. Detta bla. med anledning av mycket råttor i området men även behov av förnyelse av gammalt växtmaterial. Gammalt risiga buskar har varit skydd och tillhåll för skadedjur.

Den delen som Bredablick ska göra, främst beskäring, gallring och föryngring kommer att prioriteras till hösten istället för vintern.               Häcken framför hus 1 kommer att förlängas fram till parkeringen.

Styrelsen håller på att ta in offerter för målning av golv och tak i våra källare. Mer information om detta kommer senare.

Styrelsen uppmanar åter igen alla boende att sortera sina sopor.               Är det felsorterats, tex. plast i matkärlen, locken på restsopkärlen inte går att stänga eller att stora kartonger inte vikts ihop, kostar det extra för tömningen detta drabbar oss alla.

 

 

2020-08-31
Porten till kallgaraget fungerade inte som den skulle i förra helgen, Skåne Portar var här vid flera tillfällen under tiden men först på måndagen hittade de problemet och nu fungerar den som ska. Flera gånger under åren har Skåne Portar behövt komma hit pga att porten inte fungerat. Om problemen återkommer måste styrelsen ta ett beslut om porten skall bytas ut.
Takfläktarna är i behov att bytas ut, detta kommer att ske under hösten. Det luktar matos i trapporna, tänk på att inte ha fönster eller balkongdörr öppna i köket under tiden ni lagar mat, öppna istället ett fönster i angränsande rum, detta gör att matos dras upp köksfläkten och inte ut i lägenheten. 

 Styrelsen beslutade i våras att till hösten utvärdera hur sommaren har varit. Det har varit varmt och inget regn i perioder, det har gått åt mycket tid för att vattna blomsterurnorna och trots hjälp från en del medlemmar bedömer styrelsen att det gått åt för för mycket tid och arbete. Det har även stulits blommor från urnorna.Därför har styrelsen beslutat att ta bort urnorna. 

Avgiften för två tvättar i månaden i biltvätten kommer att sänkas  till 50 kr i månaden from den 1/10. 

                                                                                                                                      Styrelsen och Förvaltningen kommer att gå en trädgårdsrunda i området i början av september. Detta för att se vad som är i behov av att klippas, ansas och planteras.                                                                                                                                      

2020-06-19

Styrelsen har beslutat att minska antalet gästparkeringar till 10  st. De innersta 5 platserna i parkeringsområdet blir tillståndsplatser för boende.  Skyltning är ändrad. 

Vid  våra parkeringar på jämn sida av Volontärsgatan  kommer belysningen att förbättras. Nya  stolpar och fler armaturer sätts upp.                                                                                                                       

2020-05-06

Anticimex  “måsjägare” har varit här och kollat vårt område. De  använder en “drönare” och flyger över samtliga hus och ser var måsarna har byggt bo. De går därefter upp på taken och tar bort de bon som finns. De återkommer med ca 14 dagars mellanrum eftersom det är den tid det tar för måsarna att häcka och bygga nya bon. Följande måsbon har tagits bort. På taken till hus 7,9,11 och 13 samt taket till cykelstället framför 11 A. Det fanns inga bon på övriga tak.                                                                                                         

2020-04-29

I våra källare och cykelrum står många trasiga cyklar, barnvagnar och leksaker som inte används.Nu är det dags att städa upp och därför ombeds samtliga boende att:                                                                      

Märk upp de cyklar, barnvagnar och leksaker som ni vill behålla med datum och lägenhetsnummer som står vid er dörr tex. 246. ( Alltså inte 10002) OBS gäller även  det som förvaras i utrymmet bredvid entréerna. ( fd Soputrymme.) Senast den 2020-05-17 Det som inte är uppmärkt kommer att köras till återvinningscentralen   2020-05-18.

2020-04-09

Leka” , vår senaste fastighetsskötare, har slutat på Bredablick.

Styrelsen har även innan detta blev känt, diskuterat hur vi vill utforma denna funktion. Vi har kommit fram till att inte ha en fastighetsskötare på heltid, eftersom denne inte hinner med hela vårt område.

Vi har tillsammans med ansvariga på Bredablick tagit fram en ny modell enligt nedan.

  • En fastighetsskötare som har hand om inre och yttre rondering,   2 timmar måndag, 8 timmar onsdag och 2 timmar fredagar.
  • Ett arbetslag om tre personer, kommer att sköta utemiljön.
  • En särskild fastighetsskötare/reparatör, som har hand om alla felanmälningar.
  • Gräsklippning kommer att ske 1 gång i veckan.

Vi hoppas att dessa åtgärder ska få vårt område att åter se välvårdat ut.                  

 

2020-03-11

Bilnycklar upphittade  i området.                                                                          Återfås hos fastighetsskötaren.

2020-01-09 
 Nyckelknippa upphittad på parkeringen framför hus 2.                             Återfås mot beskrivning hos fastighetsskötaren.   
    2019-12-13

 Tvättstugorna

 Tvättiden är utökad i  2:ans tvätt. Pass 1  från kl. 7.00 till kl. 14.00          Pass 2  från kl 14.00 till kl. 21.00.

       

2019-11-19

Gästparkering

Den 1 December kommer föreningen att ta bort de gula parkeringstillstånden för Gästparkering och övergå till betalparkering.

Det kommer att kosta 5 kr i timmen, man betalar med sin mobiltelefon.  Mer information hur man går tillväga kommer att finnas från den 1 december på informationsskyltar vid parkeringen.

 

Systematisktbrandskyddsarbete  ( SBA )

Föreningen har gjort SBA  i fastigheterna  och det fungerar bra i föreningen.                                                                                                                    Föreningen kommer i  garagen att montera brandlarm  , dessa är direktkopplade till larmcentral.                                                                                  Det är inte tillåtet att förvara bandfarlig vara i källare förråd som ex. bensin eller motorer.  

 

2019-09-09

Renovering skall anmälas till styrelsen om man skall göra en större renovering i sin lägenhet t.e.x. byta ut köket eller ta bort en vägg. Lägg en skrivelse om vad ni tänker göra i styrelsens brevlåda, denna finns på gaveln av hus 2 C eller skicka ett mail till styrelsens ordförande.                                    Visa  hänsyn till era grannar när ni ska renovera er lägenhet.                    Undvik att göra störande renoveringar på söndagar och helgdagar och aldrig efter kl. 19.00, gäller samtliga dagar.

Bilar som parkeras på P-platserna skall vara rullande bilar dvs. det går inte att parkera sin bil och låta den vara stillastående en längre tid på samma plats,  om  man i behov av detta ta då kontakt med styrelsen.

2019-04-25

Tvättpassen i tvättstugorna är utökat från 4 ggr till 5 ggr i månaden.   

 Äldre information

2018-12-03

Emelie Didriksson från Bredablick tel: 040- 61 81 509  har hand om uthyrningar och taggar.       

Vi  har vid flera tillfälle fått anlita spolbilen då det varit stopp i de boendes avlopp. Styrelsen uppmanar alla inte hälla ut olja och fett i  sina vaskar.                                                

Porttelefonerna kommer att vara avstängda alla nätter mellan kl. 22.00 och kl. 06.00.  De besökare som behöver komma in under den tiden hänvisas till att använda sin egen mobil telefon.

                                  

Det är inte tillåtet att  använda kolgrill på balkonger eller uteplatser. Vill man grilla på dessa platser är det ok att använda elgrill. I övrigt hänvisas till de grillplatser som finns i föreningen.

På grund av att finns många råttor i vårt bostadsområde kommer det att sättas ut fällor. Det finns inget gift i fällorna och de kommer att skötas av Anticimex.                                                                                                       Glöm inte att stänga dörrarna efter er till källare och soprum!!

Inbjudan till canasta ! Det finns idag en grupp boende som spelar canasta varje tisdags kväll kl. 18.30 i styrelselokalen i gaveln hus 2c.   Är någon intresserad av att vara med är ni välkomna. Har man aldrig spelat canasta så lär man sig det på en kväll.                                                         Ring Anki Sjöstrand om ni har någon fråga, tel: 070 2505139     

Kollektivt Bredband med ComHem , som gäller från och med            2018-01-01. Kontakta ComHem ang. inkoppling, frågor etc. på tfn.nr 0775-171720, Kundservice eller använd länken  “comhem.se/gruppavtal”.

                                                                                                          

  Mailadress till föreningen !

Mail till föreningen skall skickas till ordförande Lars Malmqvist               adress: lars.malmqvist12@gmail.com

Styrelsen uppmanar återigen alla boende att sortera sina sopor!          NSR   dubblar avgiften för de sopkärl där locket inte går att stänga.   Tänk på miljön !                                                          

 Om ni är i behov att byta ut era springventiler ovanför fönsterna   finns de att köpa hos Bredablick och kostar 175 kr st.

OBS ! Vid  akuta fel t.e.x en huvudsäkring har löst ut i elrummet skall någon i styrelsen i första hand  kontaktas , telnr till samtliga styrelsemedlemmar finns på anslagstavlan i trapphusen.

Det är inte tillåtet att låna ut sitt  parkeringstillstånd till någon utomstående. 

                                                                                                                                                                     

Om man slarvat bort sina P- tillstånd och behöver beställa nya kostar de 300 kr per styck.

Det är absolut förbjudet att sätta sopor, möbler eller restavfall på golvet i soprummet. Det som inte går att sortera skall man själv transportera till återvinningscentralen.                                                                    Vi har kameraövervakning i soprummen, om vi inte kan identifiera vem som sätter sopor på golvet, kan styrelsen gå in i taggsystemet för soprumsdörren och se vem som har öppnat dörren på exakt den tid då soporna ställdes.                                                                                                      Det kostar föreningen extra varje gång sådana sopor skall städas undan och transporteras till återvinningscentralen, i fortsättningen kommer vi att debitera 500-: för överträdelsen.                                                För allas trivsel och ekonomi, var vänlig respektera reglerna

 Medlemmar som har sin bil i varmgaraget uppmanas att inte låna ut sin tagg/plastbricka till andra som vill tvätta sina bilar där.

Medlemmar som säljer sina lägenheter uppmanas att se till att skyltar som satts upp i området rörande försäljningen plockas bort när affären är avslutad.

 

Ovan kan ni se filmen om solcellerna.

Om ni vill se hur mycket solcellerna genererar så går ni till sidan www.sunnyportal.com inloggningsnamnet är volonteren@hotmail.com och lösenordet zuyavame.

Glöm inte att logga ut när ni tittat klart.

  • Det är inte tillåtet att köra in på gårdarna med fordon tyngre än 3,5 ton. Tänk på detta vid flytt eller transport, det förstör beläggningen. Det är inte tillåtet att lämna möbler mm i allmänna  utrymmen, var och en får själv ombesörja transport till återvinningen.
  • Tvättstugorna är endast till för medlemmarna och deras tvätt
  • Öppna aldrig dörren för okända personer! En äldre person i området har blivit bestulen av en person som utgav sig vara hantverkare
  • Den som vill undvika att ha parabolantenn kan använda 4G trådlös TV, data och telefoni
  • Glöm inte att säga upp parkerings-/garageplats vid försäljning
  • Önskar ni få med något på hemsidan – skicka ett mail till styrelsen