Styrelsen

lars

Ordförande Lars Malmqvist

Volontärsgatan 9C, tel 0708-878492

lars.malmqvist12@gmail.com

basri

Vice ordförande  Basri Behrami

Volontärsgatan 2A, tel  042-244726, 0706-690201

anki

Sekreterare Anki Sjöstrand

Volontärsgatan 8A,  tel 0702-505139

titti

Ledamot Tiziana Cavalli de Lonti

Volontärsgatan 3A,  tel 0763-261574

marlene

Kassör Marlene Kreutz

Volontärsgatan 7B,  tel 0703-375920 

Adjungerande Ledamot

Jan Clarin   Bredablick

tel. 042-377301

Suppleant   Birgitta Sjöborg

                    Volontärsgatan 3C. tel  0730-235309                 

                                                           Valberedningen                   

                                   Rose-Marie Johansson, Volontärsgatan 2C

Göran Modig. Volontärsgatan 7B