Styrelsen

lars

Ordförande Lars Malmqvist

Volontärsgatan 9C, tel 0708-878492

lars.malmqvist12@gmail.com

                                      Vice ordförande Kjeld Schultz-Jensen                                                                      Volontärsgata 13C,  tel 0708 155424  

 

anki

Sekreterare Anki Sjöstrand

Volontärsgatan 8A,  tel 0702-505139

titti

Ledamot Tiziana Cavalli de Lonti

Volontärsgatan 3A,  tel 0763-261574

marlene

        Kassör Marlene Kreutz       

  tel 0703 375 920 

          Suppleant   Öllegård Gren  

                                     Volontärsgatan 9A, tel  0703522417            

                                                 Adjungerande Ledamot                                              

                                        Hanibal Visnak   Bredablicktel. 042- 377361

                                           

                                                 

                                                  

 

            

                                                           Valberedningen                   

                                                Leif  Malmqvist, Volontärsgatan 10A

                                               Ronny Persson. Volontärsgatan 9A