Ordförande Lars Malmqvist

Volontärsgatan 9C, tel 0708-878492

lars.malmqvist12@gmail.com

                                      Vice ordförande Kjeld Schultz-Jensen                                                                                                  Volontärsgatan 13C,  tel 0708 155424  

 

 

Sekreterare Anki SjöstrandVolontärsgatan 8A,

Tel.0702505139 

                                        Ledamot John Englund Volontärsgatan 3B

                                                                          Tel.0709820475

                                        Ledamot Malin Lindstrand Volontärsgatan 7B

                                                                              Tel.0703307151

 

     

          Suppleant   Öllegård Gren  

                                     Volontärsgatan 9A, tel  0703522417            

                                                 Adjungerande Ledamot                                              

              Hanibal Visnak   Bredablick 

                                           

                                                 

                                                  

 

            

                                                           Valberedningen                   

                                                Leif  Malmqvist, Volontärsgatan 10A

                                               Ronny Persson. Volontärsgatan 9A