Styrelsen

lars

Ordförande Lars Malmqvist

Volontärsgatan 9C, tel 0708-878492

lars.malmqvist12@gmail.com

 

anki

Sekreterare Anki Sjöstrand

Volontärsgatan 8A,  tel 0702-505139

titti

Ledamot Tiziana Cavalli de Lonti

Volontärsgatan 3A,  tel 0763-261574

marlene

Kassör Marlene Kreutz

                       Volontärsgatan 7B,  tel 0703 375 920 

                              Ledamot Kjeld Schultz-Jensen              

                                                 Volontärsgata 13C,  tel 0708 155424                         

           Suppleant   Hanna Rundh   

                                     Volontärsgatan 13C, tel  0763 292902            

                                                 Adjungerande Ledamot                                              

                                        Hanibal Visnak   Bredablicktel. 042- 377361

                                           

                                                 

                                                  

 

            

                                                           Valberedningen                   

                                                Leif  Malmqvist, Volontärsgatan 10A

                                               Ronny Persson. Volontärsgatan 9A