På denna sida hittar ni  protokoll från föreningsstämma mm i PDF-format

Protokoll Föreningstämma 2021

Protokoll föreningsstämma 2020

Protokoll föreningsstämma 2019

Protokoll föreningsstämma  2018

Stadgar