Lägenheten

Bostadsinnehavare skall hålla sin lägenhet i gott skick, på egen bekostnad.

Anmäl omedelbart uppkomna skador eller fel inom lägenheten och fastigheten till  Bredablick felanmälan tfn 010-177 59 00 måndag – fredag kl.8.30 – 16.00.

Vid akuta fel på annan tid ska Du vända Dig till någon i styrelsen (namn och telefon-nummer finns på anslagstavlan i porten) Vid brand ring 112.

Fel på TV och bredband görs till Tele 2 på tfn 90222

Upptäcker Du skadedjur i lägenheten anmäler Du detta till Nomor, info om telefonnummer och vilket försäkringsbolag man anger finns på anslagstavlan i trappan.

Bostadsrättsförsäkring

Tänk på att Du måste teckna Bostadsrättstillägg till din hemförsäkring.                                                

Renoveringar

Bostadsrättsinnehavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten tex. byta ut köket, riva väggar eller göra en badrumsrenovering, utan att först inhämtat styrelsens godkännande. Anhållande om detta kan skall göras till styrelsen. Bifoga ritning och beskrivning över ev. ändringar. Styrelsen kräver att arbeten med vvs och el utförs av auktoriserat företag, namn på företag som skall anlitas i ansökan. Först efter skriftligt godkännande av styrelsen får arbetet påbörjas.                                 

Visa hänsyn till era grannar när ni renoverar er lägenhet. Undvik att göra störande renoveringar på söndagar och helgdagar och aldrig efter kl. 19.00 resterande dagar.                              

Vatten

Se till att avloppsledningar inte täpps igen och att vattenkranar är täta. Kontrollera att vattenkranarna är stängda även om stamledningen har behövts stängas av.

Inget fett och mat får inte spolas ner i avloppet. Inget hushållspapper, blöjor, bindor eller liknande får spolas ner i toaletterna. Endast vanliga toapapper får spolas ner.

Vid ev avloppsstopp orsakat av föremål i avloppet kommer kostnaden att faktureras den boende.

Radio, TV och stereo

Visa hänsyn genom att inte ha så hög ljudnivå att det stör grannarna. Särskilt nattetid, när det för övrigt är tyst i huset, måste musik och annan högljudd underhållning undvikas.

El och Datorer

Datorer skall kopplas till jordade uttag. Boende svarar för alla elinstallationer och elledningar inom lägenheten.

 Föreningen har kollektivt bredband. (ingår i månadsavgiften)

Entré, trappuppgång och källare

Dessa utrymmen får inte användas som förvaringsplats för barnvagnar, cyklar, möbler och dylikt. De får inte heller användas som lekplats av barnen. Dörrar och fönster skall hållas stängda. Om entrédörrarna behövts ställas upp, skall det återställas efter uppsättning. Torkmattor, skor och dylikt får inte placeras i trappuppgången. Rökning är förbjuden i alla allmänna utrymmen.

Källarförråd

Inga miljöfarliga varor tex olja, kemikalier eller färger får förvaras i dessa utrymmen.

Sopor

Soprummen går att öppna dygnet runt.

För matsopor skall endast de bruna papperspåsar som finns att hämta i soprummet användas. OBS. Ingen plastpåse får vara utanpå papperspåsen när den läggs i matsopskärlet. Matavfall måste alltid vara väl emballerat i matavfalls påsar.Restavfall – OBS.  Inget som går att sorteras får kastas här. Detta är föreningens största utgift i soprummen. Tidningar (obs inga kuvert, dessa kasseras som restsopor), pappersförpackningar, metall, hård och mjukplast, glas och småbatterier skall sorteras i respektive kärl i soprummet. Vik ihop kartonger och förpackningar till minsta möjliga format. Kommunens bestämmelser för sopsortering gäller. Miljöfarligt avfall som vanliga glödlampor, lågenergilampor, lysrör och batterier ska läggas i särskilda kärl. ”Små-el” såsom brödrostar, bordslampor, hårfönar och dylikt kan läggas i särskild behållare Bilbatterier, möbler, TV-apparater, byggavfall, vitvaror och farligt avfall skall de boende själva transportera till Filborna återvinningsanläggning. Boende som inte sorterar soporna enligt föreningens föreskrifter kommer att debiteras extra kostnader.

Inga sopor får sättas på golven i soprummen.

Ventilation och vädring

Fastigheten du bor i har mekanisk frånluftsventilation. Detta innebär att bostaden ventileras av en frånluftsfläkt som är placerad på taket. Tilluften kommer in genom ventilerna (s k springventiler) som är placerade i fönsterpartierna i sov och vardagsrum. Frånluften sugs ut genom ventiler och kanaler i kök, badrum, gästtoalett och ev klädkammare. Dessa ventiler är inställda för att klara allmänventilation enligt gällande regler och förordningar. Denna inställning får INTE justeras av de boende.    I en del kök finns spiskåpa med timerstyrt s k forceringsspjäll. När spjället öppnas vid matlagning känner takfläkten av att det blir tryckfall i kanalen och ökar varvtalet för att kompensera detta. När spjället i köket stängs återgår takfläkten till normalt varvtal.  När springventilerna är behov att bytas ut går de att köpas i bygghandlare tex Bauhaus eller Beijers. Ventilen är AV-40 PAX.                          

Tänk på följande:

Kontrollera att tilluftsventilerna i sov och vardagsrum är öppna och rena så att frisk luft kan komma in. Dessa ventiler får ej stängas, om de stängs uppstår dålig luft och fukt i lägenheten.

Se till att frånluftsventiler i kök, badrum och toaletter är rena och fria från damm och smuts så att rätt luftmängd kan passera ut ur bostaden. Det är viktigt att ventilinställningarna inte ändras vid rengöring. Ventilerna rengörs enklast med hjälp av dammsugare.

I kök med spiskåpa är det viktigt att fettfiltret rengörs.

Ventilationssystemet är anpassat för allmänventilation. Om man vill ventilera ytterligare kan man vädra en kort stund via fönster – men aldrig genom dörren till trappuppgången.

Vid matlagning:

För att förbättra ventilationen kan man tillfälligt öppna ett fönster på glänt i ett angränsande rum. Om fönstret är öppen en längre tid försämras ventilationen i övriga rum. Öppna aldrig fönstret i köket eller matplatsen vid matlagning eftersom matos då kan sprida sig i bostaden och ända ut i trapphuset.

Fläktar m.m: Det är absolut förbjudet att ansluta någon form av fläktar, torktumlarslangar eller dylikt till frånluftsventiler eller kanaler eftersom detta medför obalans i hela frånluftssystemet, varvid matos, damm m.m. trycks in till grannarna.

Lägenhetsdörrar

Ingenting får klistras eller spikas på dörrarna. Tänk på att dörrarna är tunga – stäng dem försiktigt så att de inte smäller igen. Vid ev inbrott gäller särskilda regler för hemförsäkringen eftersom vi har säkerhetsdörrar. Kontakta Ditt försäkringsbolag.

Balkong

Det är inte tillåtet att skaka eller piska mattor från balkongen. Tvätt får inte hängas synligt på balkongen. Blomsterlådor ska  av säkerhetssjäl placeras på insidan av balkongen. Kol eller gasolgrillning är inte tillåten. Vid vistelse på balkongen måste hänsyn tas till de som bor i närheten, alla ska kunna njuta av att vara ute på sin balkong.

                                                                                                      Inglasning

I första hand krävs styrelsen godkännande. Därefter krävs bygglov som söks av boende.  

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att montera upp parabolantenn på balkong /fasad så att de är synliga över balkongräcket, pga säkerhets och estetiska skäl.

Tvättstugor

Det finns tvättstugor i hus 3, 4 och 9. I varje tvättstuga finns det 2 tvättrum med tillhörande torkrum.

Boende i 2 B och C, 4, 6, 8 tvättar i 4: ans tvättstuga.                                            

Boende i 2 A, 1, 3, 5, 7 tvättar i 3: ans tvättstuga.

Boende i 9, 10, 11, 13 tvättar i 9: ans tvättstuga.                                                       

Måndag – Lördag, det finns  olika tvättpass att välja mellan: Det går att boka 5st tvätt pass per månad.                                                      

Tvättrum 1   kl. 07:00-12:00, 12:00-16:00, 16:00-21:00

Tvättrum 2 kl. 07:00-14:00, 14:00-21:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

När tvättpasset är slut låses dörrarna till de bokade utrymmen!                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Använda tvättutrymmen skall alltid lämnas väl rengjorda. Fönstren ska stängas. För tvättstugans utrustning gäller särskilda instruktioner som ska följas. Tvättstugorna får inte upplåtas för utomstående.                                                   

Matt/Grovtvätt finns i hus nr 11, tillåtet för alla boende. Ett tvättpass per dag kl. 7.00- 21.00  Samtliga regler som ovan gäller även i denna!

Barnvagnsrum

finns i bottenvåningen och i källarna. Här får endast förvaras barnvagnar som är i bruk samt större lekredskap som hör säsongen till. Cyklar får inte ställas i barnvagnsrum, trapphus eller källargångar.

Garage och parkeringsplats

Bil- moped- och mc-garage uthyres via Bredablick tfn. 010-1775900 måndag – fredag kl. 08.30- 16.00. I mån av plats går det att hyra garage och parkeringsplats. Uthyrning till personer som inte bor i föreningen är inte tillåtet.        Brandskyddslagen tillåter inte att något annat fordon finns på garage/ parkeringsplatserna.

Det åligger var och en att städa sin garageplats en gång per kvartal.

Det är endast personbilar som får parkeras i garagen.

De som INTE har elbilsplats får inte ladda bil eller motorcykel i garagen.

OBS !  Det är inte tillåtet för de boende att parkera på gästparkeringen.

Parkeringsplatser                                                                                                                                                                                         Bilar som parkeras på platserna skall vara rullande bilar dvs. det går inte att parkera sin bil och låta den vara stillastående en längre tid. Om man är i behov av detta ta kontakt med styrelsen.

 Lokaler

För förvaring går att hyra. Kontakta Bredablick tfn. 010-1775900 mån – fredag kl.08.30- 16.00.

Nycklar och Elektroniska taggar

Besvaras av Bredablick tfn 010-1775900 måndag-fredag kl. 08.30 – 16.00.

Utomhus

All slags bollspel är förbjuden på inom föreningens område. Cyklar, mopeder och motorcyklar skall ställas på för dem avsedda platser. Underhållsarbeten inklusive tvätt av mopeder och motorcyklar får inte utföras på gårdarna.

Kasta aldrig cigarettfimpar på gårdar och gräsmattor.

All pyroteknisk aktivitet (raketer och smällare) är förbjuden inom föreningens område.

Djur/Fåglar

Katter och hundar ska noga övervakas så att de inte förorenar eller för oljud. De får inte springa lösa i trappuppgångar, på gårdar eller lekplatser.                                 Lägg aldrig ut mat till fåglar, eftersom maten drar till sig möss och råttor.

Bilkörning

Det är tillåtet att köra in på gårdarna för av och pålastning samt för att hämta eller lämna sjuka och rörelsehindrande personer. 15 minuter anses som maximal tid vid av och pålastning. I övrigt är inte bilkörning tillåtet på gårdarna. Tänk på barnen! Bommarna skall stängas varje gång de passerats.                                         Parkering framför sophusen eller framför bommarna är förbjuden. Besöksplatserna är till för besökare och inte för boende på området. Parkeringsövervakning i området görs av ett bevakningsbolag. Vid in-/avflyttning får inte fordon som väger mer är 3,5 ton användas.

MC och moped

Motorcyklar och mopeder får inte köras på gårdarna.                                                                                                                                                                                            

Tvättning av fordon

Av miljöskäl får inga fordon tvättas på gårdarna.

Fritid

Grillplatser finns på området. Tänk på att ”städa” efter att när Ni grillat!

Brandsyn

Inom fastigheterna sker 4 gånger per år som ett led i föreningens systematiska brandskyddsarbete.

Reparationer

Inga ingrep eller ändringar får göras på värme, ventilation, vatten och avlopp. Kontakta styrelsen eller Bredablick.  

Styrelsen samt Bredablick        

Förteckning finns på anslagen i trapphusen.

Föreningens hemsida: www.volontaren.se  Här hittar du mycket som är av intresse för Dig som medlem i vår förening.

Föreningens e-mailadress: lars.malmqvist12@gmail.com

Styrelsen